Társadalomrégészet: temetkezések irodalomlista

Kurzus: A társadalom régészete: temetkezések (BMA-REGD-S201.8)
Hely és idő: ELTE BTK Régészettudományi Intézet, 2012/3 tanév tavaszi szemeszter
Letölthető anyagok: részben
Frissítés: egyelőre nincs frissítés

Két irodalomlista érhető itt el. Az intézet honlapjára feltöltött *.pdf lista anyaga és az előadáshoz tartozó szeminárium (BMA-REGD-S211 vagy BMA-REGD-S211.2) főbb irodalmai. A bejegyzésben szereplő irodalomlistát (mindig az aktuális állapotában) itt töltheted le Excel fájlként. A lista folyamatosan bővül, és megpróbálunk minden tételéhez letöltési linket tapasztani, ezért érdemes időről-időre ránézni a bejegyzésre. A bejegyzés elején mindig látható a frissítés dátuma, így a változások remélhetőleg követhetők lesznek.


Általános társadalomrégészet ajánlott irodalomlista, ELTE 2013

Ames, K.M. 2008 The archaeology of rank. In: Bentley, R. A., Maschner, H. D. G. & Chippindale, C. (szerk.), Handbook of Archaeological Theories: 487-513.  Lanham: Rowman & Littlefield [pdf]

Earle, T. 1997 How chiefs come to power. The political economy in prehistory. Stanford: SUP [pdf]

Earle, T. 1994 Political domination and social evolution. In: Ingold, T. (szerk.):Companion encyclopedia of anthropology: 940-961. London: Routledge [pdf]

Parkinson, W.A. (szerk.) 2002 The archaeology of tribal societies. Ann Arbor: International Monographs in Prehistory – Archaeological Series 15.

Renfrew, C., Bahn, P. (szerk.) 1999 Régészet. Elmélet, módszer, gyakorlat. Budapest: Osiris

Service, E. R., Sahlins, M., Wolf, E. R 1973 Vadászok, törzsek, parasztok. Budapest: Kossuth Könyvkiadó

Shennan, S.J. 1999 The development of rank societies. In: Barker, G. (szerk.),Companion encyclopedia of archaeology: 890-907. London: Routledge

Wason, P.K. 1994 The archaeology of rank. Cambridge: CUP [pdf]

Berreman, G. 1981 Social inequality: a cross-cultural analysis. In: Berreman, G., Zaretsky, K. M. (szerk.), Social inequality: comparative and developmental approaches: 3-40. New York: Academic Press

Price, T.D., Feinman, G.M. (szerk.) 1995 Foundations of social inequality. New York: Springer

Woodburn, J. 1982 Egalitarian societies. Man 17: 431-451. [pdf]

Bernbeck, R., Müller J 1996 Prestige und Prestigegüter aus kulturanthropologischer und archäologischer Sicht. In: Müller, J. & Bernbeck, R. (szerk.), Prestige – Prestigegüter – Sozialstrukturen. Beispiele aus dem europäischen und vorderasiatischen Neolithikum: 1-27. Archäologische Berichte 6

Borić, D. 2009 Absolute dating of metallurgical innovations in the Vinča culture of the Balkans. In: Kienlin, T. L. & Roberts, B. W. (szerk.), Metals and societies. Studies in honour of Barbara S. Ottaway: 191-245. Universitätsforschungen 169[pdf]

Choyke, A.M. 2001 Red deer canine beads and their imitations. In: Choyke, A.M. & Bartosiewicz L. (szerk.), Crafting Bone – skeletal technologies through time and space: 251-266 BAR IS 973.

Kalicz, N., G. Szénászky, J. 2001 Spondylus-Schmuck im Neolithikum des Komitats Békés, Südostungarn. PZ 76: 24-54.

Linton, R. 2006 Státus és szerep. In: Bohannan, P., Glazer, M. (szerk.),Mérföldkövek a kulturális antropológiában: 268-284, Budapest

Siklósi, Zs. 2004 Prestige goods in the Neolithic of the Carpathian Basin. Material manifestations of social differentiation. ActaArchHung 55: 1-62. [pdf]

Šljivar, D., Kuzmanović-Cvetković, J., Jacanović, D. 2006 Belovode-Pločnik, new contributions regarding the copper metallurgy in the Vinča culture. In: Tasić, N., Grozdanov, C. (szerk.), Homage to Milutin Garašanin: 251-266. Belgrade

Weber, M. 1987 Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. 1.Szociológiai kategóriatan. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

Acsádi, Gy., Nemeskéri, J. 1970 History of human life span and mortality. Budapest

Binford, L.R. 1971 Mortuary practices: their study and their potential. In: Brown, J. A. (szerk.), Approaches to the Social Dimensions of Mortuary practices: 6-29. New York: Memoirs for the Society for American Archaeology 25 [pdf]

Chamberlain A.T. 2006 Demography in archaeology. Cambridge: Cambridge University Press [pdf]

Jensen, C., Nielsen, K.H.  Burial Data and Correspondence Analysis. In: Jensen, C. & Nielsen, K. H. (szerk.), Burial & Society. The Chronological and Social Analysis of Archaeological Burial Data: 29-61. Aarhus University Press

McHugh, F. 1999 Theoretical and Quantitative Approaches to the Study of Mortuary Practice. Oxford: BAR IS 785

O’Shea, B. 1981 Social configurations and the archaeological study of mortuary practices: a case study. In: Chapman, R., Kinnes, I. & Randsborg (szerk.), The Archaeology of Death. New Directions in Archaeology: 39-52. Cambridge: Cambridge University Press

Pearson, M.P. 1999 The Archaeology of Death & Burial. Sutton Publishing

Tainter, J.A. 1975 Social inference and mortuary practices: an experiment in numerical classification. World Archaeology 7: 1-15.

Tainter, J.A. 1978 Mortuary practice and the study of prehistoric social systems. In: Schiffer, M. (szerk.): Advances in Archaeological Method and Theory 1:105-141 New York: Academic Press.

Siklósi, Zs. 2006 A régészeti kultúra fogalmának változása és az etnikai identitás azonosítása az ősrégészeti kutatásokban. The change of the concept of archaeological culture and identification of ethnic identity in prehistoric research.Korall 7/24-25: 73-88.

Anders, A., Nagy, E.Gy. 2007 Late Neolithic burial rites at the site of Polgár–Csőszhalom-dűlő. In: Kozłowski, J. K. & Raczky, P. (szerk.): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe: 83-96, Kraków

Bondár, M., Raczky, P. (szerk.) 2009 The Copper Age Cemetery of Budakalász. Budapest

Parkinson, W.A., Gyucha, A. 2007 A késő neolitikum-kora rézkor átmeneti időszakának társadalomszerkezeti változásai az Alföldön. Rekonstrukciós kísérlet. ArchÉrt 132: 37-81.

Raczky, P. 1994 Two late neolithic ‘hoards’ from Csóka (Čoka)–Kremenyák in the Vojvodina. Két késő neolitikus „kincs” Csóka (Čoka)–Kremenyákról (Vojvodina). In: Lőrinczy, G. (szerk.), A kőkortól a középkorig. Tanulmányok Trogmayer Ottó 60. születésnapjára: 161-172. Szeged

Raczky, P. et al. 1996 Two unique assemblages from the Late Neolithic tell settlement at Polgár – Csőszhalom. In: Kovács T. (szerk.), Studien zur Mettalindustrie im Karpatenbecken und den banachbarten Regionen. Festschrift für Amália Mozsolics zum 85. Geburtstag: 17-30. Budapest

Raczky, P., Anders, A. 2006 Social dimensions of the Late Neolithic settlement of Polgár – Csőszhalom (Eastern Hungary). ActaArchHung 57: 17-33.

Raczky, P., Anders, A. 2008 Late Neolithic spatial differentiation at Polgár–Csőszhalom, eastern Hungary. In: Bailey, D. W., Whittle, A. & Hofmann, D. (szerk.): Living well together? Settlement and Materiality in the Neolithic of South-East and Central Europe: 35-53. Oxford

Siklósi, Zs. 2007 Age and gender differences in Late Neolithic mortuary practice: a case study from Eastern Hungary. In: Kozłowski J. K. & Raczky P. (szerk.),The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe: 185-198. Kraków

Zalai-Gaál, I. 1988 Közép-európai neolitikus temetők szociálarchaeológiai elemzése. Sozialarchäologische Untersuchungen des mitteleuropäischen Neolithikums aufgrund der Gräberfeldanalyse. BÁMÉ 14: 3-178.

Zalai-Gaál, I. 2002 Die neolithische Gräbergruppe-B1 von Mórágy–Tűzkődomb. I. Die archäologischen Funde und Befunde. Szekszárd – Saarbrücken: Wosinszky Mór Múzeum

Zalai-Gaál, I. 2008 An der Wende vom Neolithikum zur Kupferzeit in Transdanubien (Ungarn): Die „Häuptlingsgräber” der Lengyel-Kultur in Alsónyék-Kanizsa. Altertum 53: 241-280.

Zalai-Gaál, I., Osztás, A. 2009 A Lengyeli-kultúra települése és temetője Alsónyék-Kanizsa-dűlőben. A settlement and cemetery of the Lengyel culture at Alsónyék-Kanizsa-dűlő. In: Bende L. & Lőrinczy G. (szerk.), Medinától Etéig. Tisztelgő írások Csalog József születésének 100. évfordulóján: 245-254. Szentes

Zalai-Gaál, I. 2010 Die soziale Differenzierung im Spätneolithikum Südtransdanubiens. VAH 24


Ősrégészeti szeminárium (BMA-REGD-S211, BMA-REGD-S211.2) megtárgyalt irodalmak

Budja, M. 2010 The archaeology of death: from ‘social personae’ to ‘relational personhood’. Documenta Praehistorica 27: 43- 54. [pdf]

Budja, M. 2011 In search of past identities. Documenta Praehistorica 38: 45- 59[pdf]

Chapman, J. 2010 Deviant’ burials in the neolithic and chalcolithic of Central and South Eastern Europe. In: Sørensen, M.L.S., Rebay-Salisbury, K., Hughes, J. (szerk.), Body Parts and Bodies Whole: Changing Relations and Meanings: 30-45. Oxford: Oxbow Books [pdf]

Fahlander, F., Oestigaard, T. 2008 The Materiality of Death: Bodies, Burials, Beliefs. In: Fahlander, F., Oestigaard, T. (szerk.), The Materiality of Death: Bodies, Burials, Beliefs: 1-18. Oxford: BAR International Series 1768 [pdf]

O’Shea, J.M. 1984 Mortuary variability An archaeological investigation. New York: Academic Press [pdf]

Pearson, M.P. 1999 Learning from the dead. In: Pearson, M.P., The Archaeology of Death & Burial: 1-22. Sutton Publishing [pdf]

Sørensen, M.L.S., Rebay-Salisbury, K. 2008 Landscapes of the Body: Burials of the Middle Bronze Age in Hungary. European Journal of Archaeology 11(1): 49–74. [pdf]

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *