Könyv: Social Zooarchaeology

ISBN:9780521767378 / pdf / 548 oldal

A reklámszöveg: a Social Zooarchaeology az emberek és állatok közötti múltbeli viszonyrendszerekkel foglalkozik, ami a régészeti állattanban az első ilyen összefoglalásnak tekinthető. Az állati maradványokat eddig inkább az egykori emberek étrendjének, létfenntartásának megismerése miatt tanulmányozták a régészek. E könyv szerint az állatok szerepe a régiek életében ennél sokkal összetettebb volt. Egyszerre voltak anyagi javak, az ember társai, kísérői a szellemvilágban; áldozatok, totemek, lakomák főfogásai, tabuk tárgyai. Ezek a társadalomban játszott szerepek legalább annyira meghatározták a ma talált csontok helyét, állapotát, mint a tafonómiai folyamatok. Nerissa Russel nem csak állatcsontok segítségével kutat az állatok szerepe után az emberi társadalomban, hanem etnográfiai és történeti példákat is vizsgálat alá von. Az állatok új szerepértelmezésével a könyv a múlt társadalmait gazdagítja tovább szemünkben.


FIGYELEM: a tartalommal szemben semmilyen jogi követelésünk nincs, a tartalom nincs a tulajdonunkban, nem tároljuk szerverünkön és minden visszaélést elítélünk. A tartalmat és linket szolgáltató honlappal semmilyen kapcsolatban nem állunk. Minden jog a tartalom tulajdonosáé. Bármilyen kérdéssel és kéréssel ezzel kapcsolatban forduljon a blogot fenntartókhoz a megadott email címen keresztül.

NOTICE: We do not store any files on our server. We do not reserve any rights to, nor claims copyright to, any content listed on the linked pages. All references are copyright to their respective owners.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *