Könyv: How chiefs came to power

Earle, T.K. 1997, How Chiefs Come to Power: The Political Economy in Prehistory. Stanford University Press

A rokonsági kötelékeken alapuló főnökségek vizsgálatán keresztül a könyv alapvető kérdéseket érint a hatalom természetéről, a társadalmi-politikai szerveződés evolúciójáról. Egy főnökségben a legmagasabb státuszú férfi (első feleség elsőszülött fia) hordozza a fő autoritást, és a hatalomhoz is sajátos hozzáférése van. Mások a főnöki hierarchiában elfoglalt pozícióik szerint részesülnek privilégiumokban.

A főnökség egyben térbeli alakulat is, ahol néhány ezer, de akár több tízezer ember egyesül intézményesített irányítás alatt. A szerző amellett érvel, hogy a főnökségek alapvető dinamikája ugyanaz, mint az államoké, és az állam eredetét a felemelkedő főnökségekben kell keresnünk. A főnökség intézményének története eltérő evolúciós utakat dokumentál számunkra. Egyes esetekben a társadalmi intézmények egyre nagyobbra nőnek, központosított politikumokká erősödnek; máskor versengő fejedelmek által lakott, bizonytalan vidékek alakulnak ki. A főnöki társadalom dinamikájának megértése Earle szerint elengedhetetlen modern világunk történeti hátterének felvázolásához.

A szerző három, saját kutatásán alapuló esettanulmánnyal támasztja alá mondanivalóját: Dánia az újkőkorban és a korai bronzkorban, Peru a korai főnökségektől az inka hódításig és Hawaii a benépesüléstől a modern korig. A három esetet a szerző együtt tárgyalja, a hatalom forrásainak közös mintái után kutat. A három társadalom kultúrtörténetének összefoglalása után Earle a főnöki hatalom forrásait, és a források egymáshoz való viszonyát deríti fel.

A mű fő célja, hogy a főnökké válás különféle útjait rekonstruálja, és felmérje e különbségek hatását az egyes társadalmak történeti fejlődésére.

FIGYELEM: a tartalommal szemben semmilyen jogi követelésünk nincs, a tartalom nincs a tulajdonunkban, nem tároljuk szerverünkön és minden visszaélést elítélünk. A tartalmat és linket szolgáltató honlappal semmilyen kapcsolatban nem állunk. Minden jog a tartalom tulajdonosáé. Bármilyen kérdéssel és kéréssel ezzel kapcsolatban forduljon a blogot fenntartókhoz a megadott email címen keresztül.

NOTICE: We do not store any files on our server. We do not reserve any rights to, nor claims copyright to, any content listed on the linked pages. All references are copyright to their respective owners.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *